Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2019

Lechia czy Legia? Zapowiedź hitowego spotkania. W One to watch Andre Martins, Artur Sobiech i Daniel Hoyo-Kowalski. Co słychać w... Piaście Gliwice, gdzie wciąż realne jest mistrzostwo Polski.